Det första lilla steget för ett starkare försvar

Vi är många som är överens om att det är hög tid att vi får ett starkare försvar. Men vad många inte reflekterar över är att försvar är så mycket mer än bara det militära försvaret. Begreppet totalförsvar förekom flitigt under det förra kalla kriget. Inom begreppet totalförsvar inryms förutom det militära även bland annat det civila försvaret, förmågan för det civila samhället att klara katastrofer och krig. Det civila försvaret handlar om försörjning av mat och förnödenheter, om trygghet och ett fungerande samhälle för civilbefolkningen.

Därför vill jag argumentera för att prepping är ett sätt att på gräsrotsnivå göra någonting konkret för att i detta nu stärka vårt civila försvar, och därigenom att stärka totalförsvaret. Varje individ eller familj som är väl förberedd på att krig eller katastrof kan inträffa innebär en avlastning för det civila försvaret. För var och en som stannar upp, reflekterar över det hela och tänker igenom sin egen krisberedskap så vinner vårt totalförsvar styrka.

Det är egentligen en enkel ekvation. Om alla, eller nästan alla, har ett förråd hemma så frigörs mer resurser till andra, inkluderat till vårt militära försvar. Den som besitter prepperns kunskaper kan dela med sig av dem, och på så sätt hjälpa andra att klara en kris bättre. Individuellt engagemang leder till samhällsengagemang, och det leder i sin tur till en starkare folkförankring av vårt totalförsvar. Att engagera sig i det organiserade totalförsvaret blir så mycket intressantare och enklare för den som har tagit steget att se över och tänka igenom sin egen beredskap. På så sätt vinner vi alla på prepping, och på så sätt kan vi driva Sverige i rätt riktning. Vi behöver inte en massa politiskt käbbel och postmodernistiskt tjafs, vi behöver enighet och beredskap. Vi behöver den där beredskapen nu.

Läs vad de kloka bloggarna, debattörerna och skribenterna skriver om försvars- och säkerhetspolitik. Läs vad Wiseman, Skipper, Amanda Wollstad, Annika Nordgren Christensen och många fler skriver i bloggar, på Twitter och i gammelmedia om försvaret. Läs Oscar Jonssons och Johan Wiktorins vassa analyser av Rysslands förmågor och krigföring. Se också till att läsa Midvintermörker och Midsommargryning av Lars Wilderäng och den gamla klassiska trilogin Operation Garbo som kom i nyutgåva för inte så länge sedan.

Tar man till sig summan av dessa budskap så är det ganska enkelt att komma till följande slutsats:

Mer än någonsin sedan det förra kalla kriget behöver vi som folk stå enade för ett starkt försvar. Vi behöver dessutom som land stå sida vid sida med övriga länder i Europa och västvärlden och vara beredda att stå upp för våra värderingar, våra politiska friheter, våra mänskliga rättigheter och vårt sätt att leva.

Man kan faktiskt ta det där första lilla steget redan idag, genom att köpa en extra konservburk och stoppa den längst in i skafferiet för att ha något att äta om den där berömda skiten skulle träffa fläkten. När man gör det, så tar man också ställning för allas vår beredskap.

Så enkelt är det nämligen att ta ett första litet personligt steg framåt, för att bidra till återupprättandet av den där totalförsvarstanken!