Att preppa för alla, även djuren

En lantbrukare är enligt lag ålagd att kunna ta hand om sina djur vid strömavbrott. Bonden måste kunna garantera mat, vatten och välstånd för sina djur, även i en krissituation. Detta moraliska och faktiskt även juridiska ansvar har faktiskt alla djurägare. Idag handlar det om att preppa för djuren.

Det är viktigt att preppa inte bara för människorna, utan även för våra fyrbenta vänner. Katter och hundar skall även de ha mat och vatten när det finns ont om resurser, och detta tänker kanske inte alla på. Den som läst Lars Wilderängs lysande bok Stjärnklart vet att även djurens resurssituation kan ställas på sin spets i katastrofen.

Vad skall man då konkret göra? Mat och vatten behöver våra djur precis som människorna, och att dimensionera sitt vattenförråd även för de fyrbenta är en av de saker man ska tänka på. Att ha ett par extra säckar hund- eller kattmat hemma är en självklarhet för preppern med husdjur. Just katter kan man med fördel ha tonfisk till i sitt lager, eftersom konserverad tonfisk dels håller länge, dels så kan människor också äta det. Till hundar kan man ha ett lager med andra typer av köttkonserver. Tänk bara på att katter och hundar inte skall ha för salt mat, det är inte bra för deras njurar.

Vid en längre katastrof är det tänkbart, och till och med önskvärt, att husdjuren hjälper till att hålla råttor och möss borta. Efter en tid utan sophämtning kommer råttor, möss och även as- och sopätande fåglar att ta sig till platser där det finns människor, och risken finns att katten eller hunden får i sig parasiter. Se därför till att ha både loppschampoo och avmaskningsmedel i djurens del av förrådet.

Att hålla efter råttor och möss är inte den enda tillgången husdjuren utgör i katastrofen. Alla som har eller har haft hund vet att en hund är den bästa vakten man kan ha. En hund fungerar dessutom avskräckande mot den som är ute efter att plundra och stjäla, och kan vara en livförsäkring i katastrofen.

Sist, men inte minst: Om du måste lämna bostaden och bege dig till din BOL eller på annat sätt sätta dig i säkerhet, se till att ha transportboxar till alla djuren i hemmet som behöver det. Jag känner kattägare som har tre-fyra katter men bara en transportbox. Det är dålig prepping.

Ta hand om era djur därute, och kom ihåg att man är ansvarig för deras välbefinnande även den dagen det inte finns affärer som är öppna.