Skyddsrum

Ett av de scenarion som min egen prepping är inriktad på är risken för krig. Om vi skulle bli angripna av Ryssland, eller en kärnkrafts- eller industriolycka eller ett större terrorangrepp med massförstörelsevapen skulle inträffa, så kommer skyddsrum att bli högaktuella för skydd av befolkningen, särskilt i våra städer.

Det byggdes mängder med skyddsrum under det (förra) kalla kriget. Enligt Wikipedia skall det finnas hela 65000 stycken i Sverige, totalt med plats för sju miljoner personer. Vissa är stora anläggningar i våra större städer med plats för flera tusen personer, medan de allra flesta är mindre skyddsrum med plats för några tiotal eller något hundratal personer inrymda i källare i till exempel skolor, industrier och bostadshus. Med hjälp av sajten hittaskyddsrum.se kan du hitta ditt närmaste skyddsrum på en interaktiv karta.

Det har inte byggts nya skyddsrum i någon större omfattning sedan det förra kalla krigets slut, och vad få reflekterar över är hur de skyddsrum som finns ofta inte är i skick att användas idag. Luftfilter och annan utrustning saknas eller är för gammal, utrymmena används som förråd och deras funktion som skyddsrum har i många fall förfallit. Jag minns för dryga tjugo år sedan, när jag gick min grundutbildning på universitetet, hur skyddsrummen i källaren var fyllda från golv till tak med gammalt skrot. Det är beklagligt att se sådant. Ett skyddsrum är just ett skyddsrum, inte en soptipp.

Här kan många av läsarna slå ett slag för vår beredskap. Om du bor i ett flerbostadshus med ett skyddsrum som är i dåligt skick, kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd och ställ krav på att det skall rustas upp till en nivå där det kan fungera igen. Erbjud dig att hjälpa till att göra det om du kan. Samma sak om dina barns skola, ditt universitet eller din arbetsplats har ett skyddsrum som är i behov av översyn.

Ställ krav på skyddsrummen! Hjälp till att stoppa förfallet av våra svenska skyddsrum idag!

Jag har tidigare tagit upp delar av min prepperfilosofi, att det inte bara handlar om en själv, utan om att även kunna hjälpa andra. Att ställa krav på, och hjälpa till att ställa skyddsrum i ordning, är en god gärning som inte bara är ren självbevarelsedrift, utan som även kan rädda livet på dina medmänniskor.

Uppdatering 1: Det har berättats för mig på Twitter att MSB utför inspektion av skyddsrum, och att man då kräver åtgärder för att dessa skall sättas i brukbart skick. Detta är mycket positivt, men man kan gott ta tag i detta redan innan myndigheterna säger ifrån.

Uppdatering 2: Jag har ingen som helst koppling till hittaskyddsrum.se. Det är inte min sajt, och jag kan inte garantera att informationen där är korrekt. Det var enbart ett tips från min sida.