Om att dra från stan

Många preppers har en eller flera ”bug-out locations”, BOL på prepperslang, dit de kan ta sig för att klara en längre kris. Idag handlar det om vad en BOL är och varför man har en.

För den som bor i en stad är en BOL närmast nödvändig. Vid ett längre krisscenario blir städerna allt farligare, och att efter den initiala krisen kunna ta sig i säkerhet är viktigt. Efter ett antal dygn utan el slutar avloppsystemen att fungera och sjukdomar sprids. Plundring startar, initialt av gäng och kriminella, men allteftersom tiden går kommer fler och fler hungriga, vanliga människor att delta i plundring. Till slut är staden ett kaos, och då är det bra att ha lämnat den.

En BOL är en säker plats där man kan överleva en längre kris. Det kan vara en sommarstuga, en fritidsbåt eller hemma hos familj eller vänner på landsbygden. Det kan till och med vara ens vanliga hem om man normalt sett jobbar i staden, men bor på landet. En BOL är av naturliga skäl placerad på landsbygden. Att ha flera, alternativa BOLs är en strategi som vissa preppers (jag själv inkluderad) har, för att kunna välja efter behov och utefter hur katastrofscenariot ser ut.

Vad utmärker då en bra BOL? Tillgång på hyfsat rent eller rent vatten som kan tas upp med handpump, utan el, är nödvändigt. Möjlighet att odla grönsaker och tillgång till fiske eller jakt är också plus, eftersom en BOL är en plats där man kan komma att stanna länge. Ett plus är reservaggregat för el, eller att BOL:en klarar sig helt utan el.

Man kan och bör förbereda förråd i sin BOL, många preppers gör detta, men de förråden ser delvis annorlunda ut än de man har i sitt vanliga katastrofförråd. Fröer, sättpotatis, fiskeutrustning och liknande är bra att ha i sitt BOL-förråd, förutom allt det där man har i sitt förråd i vanliga fall.

Att kunna ta sig till sin BOL är nödvändigt. Har man tillgång till ett fordon så är det förmodligen det bästa alternativet. Att då veta hur man tar sig till sin BOL utan elektroniska kartor, på mindre vägar, kan vara avgörande. Större vägar kan vara igensatta med flyende från staden, och kan vara minst lika farliga som staden i sig, om inte ännu farligare.

Alla behöver kanske inte en BOL, men för preppern som siktar in sig på att överleva en kris eller ett krig som kan ta månader är det en viktig komponent i den långsiktiga strategin för att överleva. Om man av olika anledningar själv måste stanna kvar för att man till exempel är involverad i räddningsinsatser, vård, försvar eller annan samhällsviktig verksamhet kan en BOL för familjen vara en trygghet som gör att man kan fokusera bättre på sitt jobb. Man vet att de nära och kära är i relativ trygghet, och detta orosmoment tas bort från ekvationen.